VVLP

všetko spojené so slovom elektro a automatizácia

Vzduchová sprcha export: Maďarsko

Zariadenie je určené na očistenie odevu osoby vstupujúcej do čistého priestoru a filtráciu vzduchu pred vstupom do čistého priestoru. Po vstupe do priestoru vzduchovej sprchy a uzavretí dverí sa spustí sprchovací cyklus na čas podľa požiadavky zákazníka. Počas spusteného cyklu sú dvere zariadenia zablokované, aby nedošlo ku kontaminácii čistého priestoru. Zariadenie je ovládané PLC systémom. Celý cyklus a činnosť zariadenia je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.   

Kontakt:

Viliam LUKÁČ PÁLENÍK VVLP : +421 (0) 948 432 515

Mgr. Shirley SCHREDLOVÁ :            +421 (0) 918 944 687

 

Hlavná 588/40

922 41 Drahovce - SK

 

Mail: vvlp@vvlp.sk

IČO: 34 664  891

IČ DPH: SK1026675738

Č. živ. Registra: 204-7561