VVLP

všetko spojené so slovom elektro a automatizácia

Kontakt:

Viliam LUKÁČ PÁLENÍK VVLP : +421 (0) 948 432 515

Mgr. Shirley SCHREDLOVÁ :            +421 (0) 918 944 687

 

Hlavná 588/40

922 41 Drahovce - SK

 

Mail: vvlp@vvlp.sk

IČO: 34 664  891

IČ DPH: SK1026675738

Č. živ. Registra: 204-7561

Inštalácia frekvenčných meničov pre výstredníkové lisy

 

Pre firmu zaoberajúcu sa výrobou presných komponentov pre najmodernejšiu spotrebnú elektroniku sme inštalovali dva 55kW frekvenčné meniče na reguláciu 500 tonových výstredníkových lisov. Súčasťou takýchto veľkých meničov boli aj samostatné brzdné jednotky. Nastavenie parametrov bolo podľa požiadavky zahraničného majiteľa firmy. O spokojnosti s našou realizáciou svedčí aj montáž ďalšieho 33kW frekvenčného meniča v dcérskej spoločnosti firmy.  Tento frekvenčný menič bol montovaný na reguláciu „menšieho“ 350 tonového výstredníkového lisu.